Cloud a ochrana osobních údajů

Cloud a ochrana osobních údajů

Již brzy nastane účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen GDPR). Pravděpodobně se stane nejdůležitější úpravou ochrany soukromí osob, která kdy byla v historii EU přijata. Nařízení nahradí obsah stávajícího zákona o ochraně osobních údajů a rozšíří odpovědnosti a povinnosti pro dodržování souladu […]

Read More »