Smlouva o zpracování osobních údajů

Smlouva o zpracování osobních údajů

Pokud jde o zabezpečení, často přichází ke slovu improvizace. A přitom jde o mnohem víc než jen o potenciálně zranitelné body IT infrastruktury. Informační technologie jsou stále složitější, takže je obtížné udržovat si přehled a potřebné znalosti často chybějí. V oblasti zabezpečení dat, zabezpečení informací a kybernetické bezpečnosti obecně je nutno dodržovat ty nejvyšší standardy, protože data jsou základním kamenem vašeho podnikání. Například: nařízení GDPR od základů změnilo náš způsob uvažování a přizpůsobování se novému digitálnímu světu.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) přineslo vzhledem ke svým důsledkům revoluci v tom, jak většina dánských společností pracuje – zejména pokud jde o ukládání dat a povinnost informovat o správném použití a možném zneužití dat. Stále více společností vytváří partnerství pro spolupráci, často prostřednictvím online platforem, což může dávat prostor ke kybernetickým útokům.

Proč vaše společnost potřebuje smlouvu o zpracování osobních údajů?

Je důležité být ve spojení s partnery, s nimiž spolupracujete, ale stačí jedna jediná nedostatečně zabezpečená linka nebo ztráta či únik dat v jednom článku a celý řetězec může zkolabovat – protože neštěstí je hotovo. A následuje dominový efekt postihující všechny subjekty, které jsou s tímto jediným článkem v kontaktu. Je tedy třeba velká opatrnost při rozhodování o tom, komu svá data svěříte. To zahrnuje i pečlivě prověření všech ostatních firem, s nimiž spolupracujete. Účelem smlouvy o zpracování osobních údajů společností any.cloud je ochránit vás jako našeho partnera a poskytnout vám i vaší společnosti odpovídající zabezpečení.

Smlouva o zpracování osobních údajů společností any.cloud splňuje standardy stanovené organizací Danish Cloud Community, jejíž hlavní prioritou je zvyšovat standardy bezpečnosti a kvality služeb poskytovaných provozovateli cloudu v Dánsku. Na trhu dnes působí mnoho poskytovatelů, ale pouze 32 z nich je členy organizace Danish Cloud Community (dříve známé jako BHIF – oborová organizace pro certifikované poskytovatele IT hostingu v Dánsku). Spolu s 31 dalším organizacemi splňujeme velmi přísné bezpečnostní standardy, například normu ISO-3402.

Celá naše společnost – nejen datová centra, která používáme – splňuje požadavky na 100 % a v tom spočívá hlavní rozdíl! Poskytuje bezpečná a efektivní řešení, a proto jsme členy organizace Danish Cloud Community. Protože pokud si zákazníci nebudou naprosto jistí, že nám mohou zcela důvěřovat, pokud jde o jejich IT, ztratíme svou výsadní pozici. A to je ten důvod, proč zákazníkům poskytujeme jistotu prostřednictvím smluv o zpracování osobních údajů.

Pokud se spojíte s certifikovaným poskytovatelem, který nabízí smlouvu o zpracování osobních údajů, špatný hosting bude problémem minulosti, protože smlouva o zpracování osobních údajů je přizpůsobena vašim potřebám – nikoli našim. Chceme svým zákazníkům zajistit naprosté bezpečí, a proto je smlouva o zpracování osobních údajů doplňkovou součástí všech řešení poskytovaných společností any.cloud.