Budoucnost ukládání dat

Budoucnost ukládání dat

Je téměř nemožné skutečně pochopit, jak rychle se data vyvíjejí. Pamatujete si, když ukládání datznamenalo diskety? Nebo když se ukládalo na pásky či CD-ROMy? Je to pouhých 15–20 let! Kdy se ale způsoby ukládání stávají zastaralými? A která varianta je ta nejbezpečnější? Požadavky na ukládání datneustále rostou. Před 20 lety se na […]

Read More »